Concurrentiebeding,

    een vrije keuze?

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatiebeding

Een relatiebeding is een (beperkte) vorm van het concurrentiebeding als het valt onder de definitie van artikel 7: 653 BW. Er zijn in de praktijk verschillende varianten. Het kan gaan om een vrij gering verbod om gedurende een zekere tijd een aantal met name genoemde cliënten van de werkgever te benaderen. Maar ook om een volledig verbod om betrokken te zijn bij de uitvoering van werkzaamheden voor alle bedrijven, waarmee de werknemer contacten onderhield.

 

Zwaarder drukken

Een werknemer kan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst instemmen met een beding dat hem verbiedt bestaande relaties te benaderen. Maar als het bedrijf in de loop der tijd groeit, zal- ook zonder dat functie van de werknemer wijzigt- dit beding voor de werknemer een zwaardere belasting kunnen worden. Er is rechtspraak over dit ‘zwaarder drukken’ bij een ‘gewoon’ concurrentiebeding’. Maar onduidelijk is nog hoe dit precies zit bij een relatiebeding.

 

 

 

 

 

 

 

PJ Legal Support BV Postbus 4001, 5004 JA Tilburg

Tilburg: Goirkestraat 84

Amsterdam:  Herengracht 518

T. 013 – 572 10 18

F. 013 – 572 10 19

www.pjlegal.nl

info@pjlegal.nl

K.v.K. 18080078

Aan op deze website gepubliceerde zaken kunnen geen rechten worden ontleend.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18080078. U kunt deze bekijken op www.pjlegal.nl of bij ons opvragen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.